Privacy policy

PRIVACY VERKLARING

Deze Privacy verklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van personen die hun interesse betonen voor de theateractiviteiten van Fakkeltheater vzw en daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens aan Fakkeltheater overmaken.

Fakkeltheater vzw draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming zoals de GDPR.

In deze privacy verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij er mee omgaan.

Door uw persoonsgegevens mee te delen aan Fakkeltheater vzw erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna volgende verwerkingsprocedure.

Fakkeltheater vzw kan persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken wanneer 

  • u  zich inschrijft op onze nieuwsbrief via onze website of met een inschrijvingsformulier,
  • u  op onze website één van onze merchandising items heeft gekocht en ons uw mail- of postadres heeft gegeven zodat wij u deze gekochte items konden bezorgen,
  • u bij een andere gelegenheid via e-mail, telefoon,SMS, online …  ons gegevens overmaakt die nodig zijn voor de uitvoering van onze activiteiten naar u toe.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

  • om u informatie zoals nieuwsbrieven aangaande onze nieuwe theaterproducties via e-mail of via andere kanalen te bezorgen.
  • om tickets die u bestelde voor één van onze voorstellingen op te sturen via mail of uitzonderlijk per post indien u over geen internet beschikt of bij panne van het internet, PC of printer.
  • om u informatie die u ons vraagt over onze werking, activiteiten, betalingen,.. te kunnen meedelen.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. 

Enkel Fakkeltheater vzw medewerkers verwerken uw gegevens en zijn dus verantwoordelijk voor de juiste verwerking. 

Fakkeltheater vzw zorgt zelf voor de uitvoering van de meeste van bovengenoemde doeleinden maar is toch soms genoodzaakt  beroep te doen op een derde-dienstverlener voor zekere activiteiten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verkopen van tickets. 

In dat geval treedt deze derde partij op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Buiten deze gerechtvaardigde doorgiften zullen wij uw gegevens nooit aan derden doorgeven .

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan 5 jaar na hun laatste gebruik en wij zien er op toe dat uw gegevens niet worden misbruikt.

Onze internetverbinding is beveiligd met SSL. Wij maken back-ups van de gegevens om deze te herstellen bij fysieke of technische incidenten. 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover nog vragen heeft kan u met ons contact opnemen : Fakkeltheatervzw, Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen BE 0407 723 365 – info@fakkeltheater.be

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Melding van onze privacyverklaring staat op onze website.

Fakkeltheater vzw kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijzigingen zullen wij steeds een aankondiging plaatsen op onze website.

meest recente versie van deze Privacyverklaring : 23 mei 2018