Andersvaliden

De Rode en Zwarte Zaal beschikken over een (stoeltjes)lift.

Bij de Zwarte Zaal kan men met de rolstoel op het platformlift (max. 275 kg.) rijden en boven aangekomen de foyer/zaal inrijden.  

Bij de Rode Zaal dient men plaats te nemen in een stoeltjeslift (max. 125 kg.) en theaterstoel. De rolstoel blijft beneden staan in een voorziene ruimte omwille van het evacuatieplan met betrekking tot de brandveiligheid. Boven staat een andere rolstoel.

Om praktische redenen vragen wij aan personen die gebruik wensen te maken van de lift voor andersvaliden dit vooraf, bij de bestelling van de tickets of bij binnenkomst in het theater te melden. Wees uiterlijk 30 min voor aanvang van de voorstelling aanwezig!

Personen die niet op eigen kracht kunnen plaatsnemen in de lift of theaterstoel dienen vergezeld te zijn van een begeleider.

Online andersvalide plaatsen boeken? Kies dan uit volgende reeks nummers:

Zwarte Zaal - Plaatsen in de zaal:
A11 & A12 (hier kan een rolstoel staan)
A10 & A9 & A8 & A7 (hier neemt de persoon plaats in een theaterstoel)

Rode Zaal - Plaatsen in de zaal:
(in theaterstoel plaatsnemen) een rolstoel kan rijden tot -> C17 & C18 - D17 & D18
1 klein trapje naar beneden: B18 & B17
2 kleine trapjes naar beneden : A18 & A17
1 trap naar boven: E18 & E17
3 trappen naar boven: F17 & F16

STOELTJESLIFT RODE ZAAL

Afbeelding boven : Stoeltjeslift Rode Zaal

PLATFORM ZZ

Afbeelding boven: Type lift Zwarte Zaal